Szablony implantologiczne nawigowane

szablony implantologiczne nawigowane komputerowo

Szablony implantologiczne
nawigowane komputerowo

Dzięki wykorzystaniu nawigowanych komputerowo szablonów implantologicznych, wykonanie zabiegu implantacji odbywa się zdecydowanie szybciej i mniej inwazyjnie. Dodatkowym plusem jest idealne spozycjonowanie implantu zgodne z planem przeprowadzonym na komputerze.

Nawigacja ta jest możliwa dzięki połączeniu i nałożeniu na siebie obrazów ze zdjęcia CBCT (stożkowa tomografia komputerowa) z wirtualnym modelem uzębienia. Lekarz ma wówczas możliwość idealnie zaplanować pozycję implantu, uwzględniając struktury kostne, nerwy, zatokę szczękową oraz sąsiednie zęby.

Po etapie dokładnej analizy i spozycjonowaniu implantu na komputerze dochodzi do wydrukowania szablonu oraz umieszczeniu w nim tulei, prowadzących wiertła w trakcie zabiegu. Przez ten sam szablon lekarz umieszcza implant w wytworzonym łożu, zapewniając mu w ten sposób idealna pozycję. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłych rozwiązań protetycznych, dla których oś implantu ma bardzo duże znaczenie.

Sam zabieg zachodzi z mniejszą traumatyzacją tkanek miękkich niż w metodzie klasycznej, gdyż w dziąśle wykonuje się tylko mały otwór na kolejną sekwencję wierteł wprowadzanych przez szablon implantologiczny. W zabiegach klasycznych trzeba zawsze odwarstwić duży fragment dziąsła, co powoduje większy obrzęk i dolegliwości bólowe po zabiegu. Ponadto dzięki wytworzeniu bardzo małego otworu w dziąśle, możliwe jest natychmiastowe umieszczenie śruby gojącej, skracając tym samym o jedna wizytę proces odbudowy nowego zęba na implancie. Dodatkowo dzięki zastosowaniu szablonu zazwyczaj nie ma potrzeby zakładaniu szwów, co również jest miłym aspektem dla pacjenta.

Jak wygląda przygotowanie nawigowanego szablonu implantologicznego?

1.

Na pierwszej wizycie pobierany jest skan uzębienia.
Za pomocą specjalnej kamery rejestrowana jest sytuacja w jamie ustnej
i w czasie rzeczywistym powstaje cyfrowy model
zapisany w pliku na komputerze.

2.

Cyfrowe pliki wraz ze zdjęciem radiologicznym CBCT wgrywane
są do programu. Lekarz pozycjonuje implant w 3d, zwracając uwagę
na sąsiednie zęby, oś pracy protetycznej oraz struktury anatomiczne. Dobierana jest konkretna długość, szerokość i kształt implantu.

3.

Stworzenie pliku służącego do wydruku szablonu.
W pracowni dentystycznej, na przystosowanej do tego drukarce 3d, wykonywany jest szablon oraz osadzane są tuleje
prowadzące sekwencje wierteł podczas zabiegu.

4.

Na drugiej wizycie,
gotowy do użycia szablon chirurgiczny,
wykorzystywany jest do zabiegu
wprowadzenia implantów.

szablony implantologiczne

Sprawdź cennik
naszych usług stomatologicznych

Przejrzyj dział FAQ
z najczęściej zadawanymi
pytaniami