Protetyka
stomatologiczna

protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna Warszawa

Wola, Centrum, Śródmieście

Protetyka stomatologiczna to dziedzina zajmująca się rekonstrukcją znacznie zniszczonych lub startych zębów. Pomaga naszym pacjentom przy odbudowie braków w uzębieniu, gdyż właśnie od lekarza protetyka zależy ostateczna decyzja co do rodzaju odbudowy. Cyfrowe planowanie i nowoczesne metody leczenia w Tłuczewicz Dental Studio umożliwiają przywrócenie harmonijnego i pięknego uśmiechu.

Protetyka cyfrowa CAD/CAM

Innowacyjna metoda wykonywania uzupełnień protetycznych umożliwiająca przejście ze stomatologii analogowej na cyfrową.
Zarówno projekt nowego uśmiechu jak i docelowe rozwiązania protetyczne projektowane są komputerowo.
Zapewnia to maksymalną precyzję, trwałość oraz szczelność naszych prac. Umożliwia to drogę pozbawioną wycisków stomatologicznych,
gdyż przeniesienie informacji odbywa się za pomocą skanera 3D. W ten sposób przygotowane uzupełnienia protetyczne zębów
frezowane są w laboratorium protetycznym z wysoko estetycznych i wytrzymałych materiałów.
Nadzór oraz ostateczna charakteryzacja (malowanie) zależy od zdolności artystycznych naszych wspaniałych techników.

Zapraszamy pacjentów, zarówno dorosłych jak i dzieci, z najbliższych okolic gabinetu,
czyli Warszawa Wola, Warszawa Centrum, Śródmieście oraz sąsiadujących dzielnic.

Jaką drogę przechodzi pacjent,
aby odmienić jego uśmiech?

skan 3D jamy ustnej warszawa

1 wizyta
Skan 3D jamy ustnej

Polega na precyzyjnym przeniesieniu informacji do komputera. W czasie rzeczywistym, kilka tysięcy drobnych zdjęć, przetwarzanych jest na plik cyfrowy widoczny na monitorze. Od tej pory możliwa jest praca nad uzębieniem w sposób cyfrowy. Dodatkowo – niezbędna jest sesja fotograficzna obecnego uśmiechu. Podczas planowania niesamowicie istotna jest symetria całej twarzy, równoległość źrenic oraz architektura warg i dziąseł. Wydaje się to abstrakcyjne ale nasz mózg automatycznie odbiera takie informacje. To decyduje o tym czy patrząc na inna osobę jego uśmiech wydaje nam się atrakcyjny czy też nie. Jest to również moment na zebranie wszystkich informacji o oczekiwaniach naszych pacjentów – może uśmiech znanego aktora szczególnie wam się spodobał? Dotychczasowy ząb wydaję się za długi/krótki? Obecny kształt wydaję się zbyt kwadratowy/owalny? Czy wszystkie zęby są za bardzo starte? Każda informacja usprawnia stworzenie idealnej wizualizacji.

Na podstawie tych informacji lekarz z technikiem dentystycznym projektują nowy uśmiech pacjenta. Stanowi to projekt budowy przyszłych uzupełnień.

odbudowa braków w uzębieniu warszawa

2 wizyta
Wizualizacja planu leczenia

Wizualizacja odbywa się nie tylko w komputerze. Podczas tej wizyty wydrukowane modele uzębienia (na precyzyjnej drukarce 3d) oceniane są przez lekarza.

Za pomocą specjalnego tymczasowego materiału – projekt “przymierzamy” w ustach pacjenta. Wstępnie dopasowywany jest również kolor przyszłych uzupełnień. Nadchodzi moment, w którym pacjent może zobaczyć się w nowym uśmiechu. Ponownie wykonywane są zdjęcia fotograficzne, aby porównać efekt przed i po.

Często nasi pacjenci chcą wykonane zdjęcia pokazać swoim bliskim, czy przemyśleć efekt w domu – co jak najbardziej udostępniamy.

Na podstawie wszystkich zebranych informacji lekarz nakreśla plan i ocenia jakie rodzaje uzupełnień będą wykonywane. Umożliwi to uzyskanie efektu stworzonego podczas wizualizacji.

Protetyka Warszawa

Jakie rodzaje uzupełnień
oferujemy naszym pacjentom?

licówki pełnoceramiczne warszawa

Licówki pełnoceramiczne
lub porcelanowe

Wysoko estetyczne uzupełnienia, które przypominają cienkie łuski nakładane na przednie powierzchnie zębów. Są one wspaniałym rozwiązaniem jeśli chcemy zmienić kształt, długość czy szerokość zęba. Są również w stanie przykryć złe zabarwienie czy nadać nowy, bielszy kolor. Preparacja tkanek zęba pod licówki jest minimalna, a czasami nawet zbędna. Głównie opiera się na usunięciu starych wypełnień i polerowaniu przedniej powierzchni. Do wycinania licówek używa się frezarek numerycznych, a następnie są charakteryzowane – malowane ręcznie.

Materiały, z których wycinane są licówki, to głównie ceramika na bazie dwukrzemianu litu. Bardzo wysoka estetyka i przezierność tego materiału sprawia wrażenie naturalnego efektu i umożliwia dodatkowe charakteryzacje. Uśmiech nabywa imponującego blasku.

korony pełnoceramiczne warszawa

Korona pełnoceramiczna / porcelanowa

Są to cienkie nakładki otaczające ząb – również frezowane 3D i charakteryzowane w laboratorium stomatologicznym. Korona w odróżnieniu od licówki pokrywa nie tylko przednią powierzchnie zęba lecz również jego tylną część. Stosujemy je w przypadku bardziej zniszczonych lub mocno startych zębów. Materiały użyte w przypadku koron zależą od indywidualnych wskazań. Zawsze są to uzupełnienia pełnoceramiczne o rożnej przezierności, zapewniając maksymalną estetykę. W dużym uproszczeniu w odcinku bocznym stosuje się najczęściej korony cyrkonowe zapewniające największą wytrzymałość i niską ścieralność. W odcinku estetycznym stawiamy na transparencję i estetykę materiałów Emax. Korony często stosowane są w celu trwałej odbudowy zębów leczonych kanałowo, które nie są już odżywiane przez nasz organizm i z czasem stają się kruche i łamliwe.

mosty pełnoceramiczne warszawa

Mosty
pełnoceramiczne

To rozwiązanie, które łączy dwa lub więcej zębów ze sobą. Wykonywane jest w celu odtworzenia brakujących zębów w przypadku jeśli lukę ze skrajnych stron otaczają zęby własne. Szczególnie często stosowane jest jeśli pomiędzy takimi zębami nie ma możliwości wszczepienia implantu. Mosty wykonywane są z bardzo twardych ceramik dentystycznych frezowanych i projektowanych komputerowo – CAD/CAM. Zęby zawarte w moście są nie do odróżnienia. Dzieje się tak z powodu prawidłowego projektowania i wyłaniania uzupełnień z dziąsła. Rozwiązania takie mają jednak swoje minusy w postaci trudniejszej do wykonania higieny oraz większego obciążenia pozostałych zębów. Zawsze jeśli istnieje taka alternatywa polecamy naszym pacjentom wykonanie prac na implantach.

inlay onlay overlay warszawa

Inlay | Onlay | Overlay
| Endokorona | Nakład

Rozwiązanie to umożliwia odbudowę fragmentu zęba, odtwarzając jego prawidłową strukturę i wytrzymałość. Dlaczego więc tyle nazw? Nazewnictwo zależy od stopnia rozległości odbudowy i pokrycia guzków zęba (w cenniku umieszczone jest pod jedną pozycją). Wykonywane są, kiedy niemożliwa jest odbudowa zachowawcza zęba w gabinecie materiałem kompozytowym – utrata tkanek jest zbyt duża. Po przygotowaniu zęba i oczyszczeniu go z bakterii (usunięciu starych wypełnień) pobierany jest skan 3D uzębienia i projektowana jest praca protetyczna. Materiałem, z których wykonujemy tego typu rozwiązania to kompozyt oraz ceramika dentystyczna w zależności od wskazań. Rozwiązanie to jest często stosowane w celu odbudowy zębów po leczeniu kanałowym, nadbudowy startych zębów, wymiany bardzo rozległych wypełnień. Zapewnia ono minimalnie inwazyjne opracowanie zęba, odtwarzając jego struktury.

wkłady koronowo korzeniowe warszawa

Wkłady koronowo korzeniowe

Są to rozwiązania, które umożliwiają odbudowę zęba zwłaszcza w przypadku, gdy w jamie ustnej pozostał sam korzeń – część pod dziąsłem. Umożliwia ono stworzenie rusztowania zakotwiczając się w korzeniu – stwarzając filar dla przyszłej pracy protetycznej. Następnie po połączeniu się wkładu z korzeniem nadbudowana jest zewnętrzną część nad dziąsłem zęba. Niejednokrotnie pozwala to zachować ząb bez konieczności wszczepienia implantu. Najczęściej stosowanym materiałem, z którego wykonywane są tego typu uzupełnienia jest włókno szklane, zapewniające odpowiednią sprężystość, estetykę i wytrzymałość.

korony na implantach warszawa

Korony na implantach

Korona przytwierdzona do implantu to zewnętrzna część – widoczny w ustach element odtwarzający utraconą strukturę zęba. Implant stanowi rusztowanie, a korona zamocowana na nim odbudowuje ząb. Połączenie jednego elementu z drugim zapewnia precyzyjny, tytanowy łącznik, który dokręcony jest wytrzymałą mikrośrubą. Właśnie ze względu na wymaganą bardzo wysoką precyzję, proces wytwarzania takiej korony jest oparty na zastosowaniu skanera 3D i komputerowego pozycjonowania tych elementów. Korona wykonana jest z najwyższej klasy materiałów pełnoceramicznych, co jest ważnym czynnikiem nie tylko ze względów estetycznych lecz również ułatwiającym gojenie tkanek wokół implantu. Stopień wypolerowania cyrkonu, który znajduje się poddziąsłowo wpływa w bardzo dużym stopniu na długoterminowe przetrwanie implantu. Oznacza to, że nie tylko sam implant i higiena wokół tych uzupełnień ma znaczenie w długoletniej perspektywie “przeżycia”. Stosowanie innych materiałów niż cyrkon nie zapewni odpowiedniej gładkości, co będzie stwarza problemy podczas oczyszczania tej okolicy.

Natychmiastowe korony na implantach

Natychmiastowe obciążenie są rozwiązaniem, które umożliwia odbudowę zęba od razu po wszczepieniu implantu. Dzięki temu w dniu zabiegu brak zęba może być uzupełniony, a pacjent nie odczuwa związanego z tym dyskomfortu. Rozwiązanie takie jest jednak zawsze tymczasowe i po okresie wgajania musi być wymienione na pełnoceramiczną koronę docelową. Dzieje się tak ze względu na konieczność innego obciążania takich koron, które wyłączone są z funkcji żucia na okres gojenia.

mosty na implantach warszawa

Mosty na implantach

Jest to uzupełnienie, które łączy jeden implant z drugim. Korony złączone są ze sobą, odtwarzając brakujące, a niejednokrotnie wszystkie zęby. Jeśli brakuje trzech zębów nie zawsze wprowadzany jest jeden implant w miejsce każdego zęba. Najczęściej są to właśnie dwa implanty, pomiędzy którymi jeden ząb jest dowieszony, stanowiąc most protetyczny. Ząb pomiędzy, styka się z dziąsłem i wyłania się z niego, sprawiając wrażenie zupełnie oddzielnego. Uzupełnienie wizualnie jest nie do odróżnienia od pozostałych zębów. Bardzo wysoka estetyka tych rozwiązań jest również zapewniona dzięki zastosowaniu materiałów pełnoceramicznych i technologii CAD/CAM. Dużą uwagę należy zwrócić na jakość elementów i dopasowanie struktur łączących implant z pracą protetyczną. To one gwarantują przenoszenie ogromnych sił zgryzowych jakie wytrzymują te elementy. Niebagatelną kwestią jest tutaj pozycjonowanie implantów na podstawie wcześniejszych skanów 3D oraz badania CBCT, gdyż definiuje to wytrzymałość i rodzaj mostu protetycznego.

Natychmiastowe mosty na implantach

Natychmiastowe obciążenie są rozwiązaniem, które umożliwia odbudowę zębów od razu po wszczepieniu implantów. Dzięki temu w dniu zabiegu braki w uzębieniu mogą być uzupełnione, a pacjent nie odczuwa związanego z tym dyskomfortu. Rozwiązanie takie jest jednak zawsze tymczasowe i po okresie wgajania musi być wymienione na docelowy most protetyczny. Dzieje się tak ze względu na konieczność innego obciążania takich mostów, które specjalnie wyłączone są z funkcji żucia na okres gojenia oraz kształtują profil dziąseł do czasu ich wymiany.

protezy stomatologiczne warszawa

Protezy na implantach

Są to rozwiązania ruchome, które należy okresowo wyciągać z ust (nie są one przytwierdzone na stałe). W dobie rozwijającej się implantologii i możliwości jakie nam to daje staramy się zawsze zrehabilitować naszych pacjentów, umożliwiając zastosowanie rozwiązań stałych. Przykładem tego są mosty protetyczne czy korony na implantach. Jednak czasem warunki na to nie pozwalają. Wówczas proteza pozostaje jedynym rozwiązaniem zapewniającym odbudowę łuków zębowych.

Jakość wykonywanej protezy pozostaje wówczas naszym priorytetem, aby zapewnić maksymalną wygodę oraz estetykę. Stosowane są w tym celu specjalne stopy metali, umożliwiające odpowiedni szkielet i sprężystość rozwiązań. Dzięki użyciu elementów bezklamrowych możliwe jest uzyskanie wysokoestetycznych prac nieuwidaczniających metalowych klamer czy struktur. Niejednokrotnie ze względu na alergie stosowane są protezy zupełnie pozbawione metalu.

Sprawdź cennik
naszych usług stomatologicznych

Przejrzyj dział FAQ
z najczęściej zadawanymi
pytaniami