Implanty
zębów

implanty zębowe

Implanty Warszawa

Implantolog Warszawa Wola, Centrum, Śródmieście

Implanty zębowe to tytanowy wszczep usytuowany w kości szczęki lub żuchwy. Wykorzystywane jest tutaj zjawisko osteointegracji, czyli wrośnięcia struktury implantu w nasz organizm. Takie połączenie w sposób najbardziej naturalny odtwarza utracony ząb, imitując nowy korzeń zęba. Jest to proces bezpieczny, w pełni przebadany i zapewniający komfort pomimo wcześniejszej utraty części uzębienia.

Oczywiście najczęstszą odpowiedzią są względy estetyczne. W dzisiejszym czasie nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez zęba w odcinku przednim. Jesteśmy wówczas często wykluczeni społecznie, co z kolei nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Implanty zębowe umożliwiają, w sposób naturalny i estetyczny,  odbudowę braków w uzębieniu. Zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, który w sposób trwały i najmniej obciążający uzupełnia ubytek – jeżeli konieczne jest lub było usunięcie zęba.

Zęby w jeden dzień Warszawa

Otóż jeśli pozostawiona zostanie przestrzeń w uzębieniu zachodzi proces podobny do tego kiedy rosły nasze pierwsze zęby. Wyrzynają się one do momentu napotkania kontaktu z zębem przeciwstawnym. Nowo powstała przestrzeń, po usunięciu zęba gwarantuje, że proces ten będzie zachodził ciągle.

W konsekwencji doprowadzi do rozchwiania uzębienia w przeciwstawnym łuku zębowym. Nie jest to proces, który zachodzi z dnia na dzień i można go porównać do rosnących włosów. Nie tylko ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, ale również zęby sąsiadujące z brakującym powoli przechylają się w stronę luki. Ostatecznie jeden nieuzupełniony ząb doprowadza do utraty kilku sąsiednich. Ma to dla pacjenta na przyszłość nie tylko ogromne znaczenie zdrowotne, ale również finansowe.

Dobry implantolog Warszawa Wola

Zapraszamy pacjentów, zarówno dorosłych jak i dzieci, z najbliższych okolic gabinetu stomatologicznego TD Studio Warszawa Wola, Warszawa Centrum, Śródmieście oraz sąsiadujących dzielnic. Leczenie implantologiczne – zęby w jeden dzień realizujemy po wcześniejszej konsultacji z implantologiem. Lekarz implantolog opracowuje odpowiednie plan leczenia na podstawie analizy jamy ustnej aby leczenie mogło być przeprowadzone skutecznie i szybko.

Wgajanie implantów zębów

W standardowym protokole pozostawiamy je na okres gojenia 3 miesięcy w żuchwie i 4 miesięcy w szczęce. Dopiero po tym okresie możliwe jest przymocowanie korony ostatecznej, czyli części widocznej nad dziąsłem.

Jednak zastosowanie implantów zębów o specjalnym gwincie gwarantuje stabilizację implantów na tyle dużą, iż możliwe jest również zamontowanie korony tymczasowej w dniu wszczepienia implantu. Niejednokrotnie jest to postępowanie z wyboru, aby nie zaburzyć architektury dziąsła i nie spowodować zaniku tkanek otaczających wcześniej usunięty ząb.

Leczenie implantologiczne Warszawa

Rodzaje implantów zębowych

implanty zębowe

Implanty zębowe odtwarzające pojedynczy brak zębowy

implantologia warszawaImplant zębowy stanowi rusztowanie, a korona zamocowana na nim odbudowuje ząb. Podczas zabiegu w strukturę kości wprowadzany jest tytanowy wszczep za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego chłodzenie i precyzję stworzenia łoża pod implant.

Następnie implant przykrywany jest dziąsłem i zaszywany. Wykorzystując zjawisko osteointegracji nasz organizm wgaja wszczep, dzięki czemu po kilku miesiącach możliwa jest odbudowa protetyczna.

Korona przytwierdzona do implantu to zewnętrzna część (widoczny w ustach element odtwarzający utraconą strukturę zęba). Połączenie jednego elementu z drugim zapewnia precyzyjny, tytanowy łącznik, który dokręcony jest wytrzymałą mikrośrubą. Właśnie ze względu na wymaganą bardzo wysoką precyzję, proces wytwarzania takiej korony jest oparty na zastosowaniu skanera 3D i komputerowego pozycjonowania tych elementów.

Korona wykonana jest z najwyższej klasy materiałów pełnoceramicznych, co jest ważnym czynnikiem nie tylko ze względów estetycznych, lecz również ułatwiającym gojenie tkanek wokół implantu. Stopień wypolerowania cyrkonu, który znajduje się pod dziąsłowo wpływa w bardzo dużym stopniu na długoterminowe przetrwanie implantu. Oznacza to, że nie tylko sam implant i higiena wokół tych uzupełnień ma znaczenie w długoletniej perspektywie. Stosowanie innych materiałów niż cyrkon nie zapewni odpowiedniej gładkości, co będzie stwarzać problemy podczas oczyszczania tej okolicy.

Implanty zębowe odtwarzające pojedynczy brak zębowy mogą być również wprowadzane i odbudowywane tego samego dnia. Jest to szczególnie istotne, kiedy konieczne jest usunięcie zęba w odcinku przednim i zastąpienie go rozwiązaniem tymczasowym. Po okresie gojenia taka korona wymieniana jest na koronę ostateczną.

implanty zębowe

Implanty, odtwarzające kilka sąsiadujących zębów

most na implantach warszawaZabieg wszczepienia implantów przebiega analogicznie do pojedynczych braków. Częściej jednak stosowane są w tym przypadku szablony implantologiczne nawigowane komputerowo, aby zapewnić maksymalną równoległość wszczepów. Obydwa wszczepy połączone są wówczas mostem protetycznym, który to odtwarza kilka sąsiadujących zębów.

Jest to uzupełnienie, które łączy jeden implant z drugim. Korony złączone są ze sobą, odtwarzając brakujące, a niejednokrotnie wszystkie zęby. Jeśli brakuje trzech zębów nie zawsze wprowadzany jest jeden implant w miejsce każdego zęba. Najczęściej są to właśnie dwa implanty, pomiędzy którymi jeden ząb jest dowieszony, stanowiąc most protetyczny. Ząb pomiędzy, styka się z dziąsłem i wyłania się z niego, sprawiając wrażenie zupełnie oddzielnego. Uzupełnienie wizualnie jest nie do odróżnienia od pozostałych zębów. Bardzo wysoka estetyka tych rozwiązań jest również zapewniona dzięki zastosowaniu materiałów pełnoceramicznych i technologii CAD/CAM. Dużą uwagę należy zwrócić na jakość elementów i dopasowanie struktur łączących implant z pracą protetyczną. To one gwarantują przenoszenie ogromnych sił zgryzowych jakie wytrzymują te elementy. Niebagatelną kwestią jest tutaj pozycjonowanie implantów na podstawie wcześniejszych skanów 3D oraz badania CBCT, gdyż definiuje to wytrzymałość i rodzaj mostu protetycznego.

implanty zębowe

Implanty, na których odtwarzany jest pełny łuk zębowy

implanty warszawaZabieg umieszczenia wszczepów w przypadku odbudowy całego łuku zębowego polega na spozycjonowaniu od 4 do 6 implantów. Dzięki zastosowaniu specjalnych elementów łączących, możliwe jest przymocowanie w sposób stały pracy protetycznej lub mostu odbudowującego cały łuk zębowy.

Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze niż ruchome rozwiązania protetyczne oraz zapewniające niesamowicie większy komfort i samopoczucie. W tym przypadku wykorzystywane są skany uzębienia, aby cyfrowo zaprojektować nowy uśmiech oraz komputerowo zaplanować pozycje implantów. Dzięki temu możliwie jest również wykonanie mostu tymczasowego, który mocowany jest w dniu usunięcia pozostałych zębów w szczęce lub żuchwie.

Potrzebujesz konsultacji stomatologicznej,
implantologicznej, a może protetycznej?

Przejrzyj dział FAQ
z najczęściej zadawanymi
pytaniami

Call Now Button