Odtworzenie uśmiechu za pomocą mostu protetycznego

mosty na 4 implantachmosty na 4 implantach

Mosty na 4 implantach i korony zyrkonowe

Wiek: 55
Płeć: kobieta
Czas leczenia: 7 miesięcy


Problem dentystyczny

Nieestetyczny wygląd zębów, liczne stare odbudowy protetyczne, braki zębowe, konieczność użytkowania protezy ruchomej.

Leczenie stomatologiczne

Pierwszym etapem leczenia był zabieg implantacji wraz z regeneracją kości oraz usunięcia kwalifikujących się do tego zębów. Po okresie gojenia wykonano przeszczep dziąsła CTG w okolice zagojonych implantów. Następnie odtworzono uśmiech za pomocą mostów protetycznych zyrkonowych oraz koron zblokowanych – Zyrkon.

Call Now Button