Wszczepienie implantu dentystycznego

braki w uzębieniuwszczepienie implantów w szczęce i żuchwie

Leczenie implantologiczne

Wiek: 45
Płeć: kobieta
Czas leczenia: w trakcie


Problem dentystyczny

Pacjentka zgłosiła się z następującym problemem stomatologicznym: brak jednego zęba siecznego górnego oraz widoczne trudności związane z zębami siecznymi dolnymi, które były rozchwiane i wysunięte. Stan ten powodował istotne zaburzenia estetyczne w jej wyglądzie.

Leczenie stomatologiczne

Kompleksowe leczenie implantologiczne obejmowało wszczepienie implantu dentystycznego, a dokładniej 2 implantów w szczęce oraz 4 implantów w żuchwie. W ramach tego procesu konieczne było również przeprowadzenie ekstrakcji zębów, które nie nadawały się do późniejszej odbudowy protetycznej. Działania te były niezbędne, aby zapewnić solidną i trwałą podstawę dla przyszłego leczenia.

Pacjentka została zaopatrzona w mosty tymczasowe, które są widoczne na powyższym zdjęciu. Te tymczasowe rozwiązania mają na celu umożliwienie procesu gojenia oraz utrzymanie odpowiedniej funkcji i estetyki jamy ustnej pacjentki przez okres 3-4 miesięcy. Jest to czas niezbędny do osiągnięcia pełnej zdolności przyjęcia ostatecznych protez.

Podkreślamy, że każdy przypadek jest wyjątkowy, a końcowy wynik zależy od wielu różnorodnych czynników. Dlatego nie można oczekiwać, że efekt leczenia będzie taki sam dla wszystkich.

Call Now Button