Lekarz dentysta Tomasz Kaczyński

Specjalista implantologii

lekarz dentysta tomasz kaczyński

Dr n. med. Tomasz Kaczyński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. W latach 2015-2019 był zaangażowany w pracę kliniczną i naukowo-dydaktyczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii.

 

Autor 25 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w krajowych, ale przede wszystkim, międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Uczestnik wielu zagranicznych kursów w zakresie implantologii i periodontologii (m.in. USA, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Brazylia). Zdobytą wiedzę przekazuje prowadząc krajowe oraz międzynarodowe wykłady i szkolenia podyplomowe dla lekarzy dentystów z zakresu implantologii stomatologicznej. W latach 2016-2023 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Na co dzień zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje.

Call Now Button