Odbudowa wybitego zęba

odbudowa wybitego zęba stałego jedynkirekonstrukcja wybity ząb

Licówki pełnoceramiczne na wybity ząb stały

Wiek: 35
Płeć: kobieta
Czas leczenia: 4 miesiące


Problem dentystyczny

Pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu stomatologicznego po przebytym urazie komunikacyjnym, który spowodował złamanie głęboko poddziąsłowo zęba siecznego przedniego, uniemożliwiając dalszą odbudowę. Złamany został również drugi ząb sieczny oraz nadłamane brzegi sieczne sąsiadujących siekaczy, co dodatkowo pogorszyło stan pacjentki wymagający pilnej interwencji stomatologicznej. 

Leczenie stomatologiczne

Odbudowa wybitego zęba była kluczowym elementem całego procesu leczenia. Po przeprowadzeniu dokładnej analizie zdjęć RTG — zdecydowano o jednoczasowym usunięcie pozostałego korzenia zęba siecznego, natychmiastowym wprowadzeniu implantu, augmentacji materiałem kościozastępczym i plastykę dziąsła, aby przygotować odpowiednie warunki do dalszego leczenia stomatologicznego. Ze względu na duży uraz mechaniczny i słabą stabilizację implantu — konieczne było tymczasowe odbudowanie zęba mostem dowieszanym na dwóch sąsiednich zębach. Drugi ząb sieczny — dwójka również został uszkodzony podczas urazu, jednak jego złamanie umożliwiało przewidywalne leczenie zęba kanałowo oraz odbudowę na włóknie szklanym. 

Po okresie gojenia i kontrolach radiologicznych — zadecydowano o wykonaniu korony pełnoceramicznej na dwójce, korony na implancie na utraconym siekaczu oraz dwóch licówkach pełnoceramicznych na sąsiadujących siekaczach, aby poprawić estetykę i odbudować odkruszone fragmenty zębów podczas urazu. Obudowa wybitego zęba została wykonana przy użyciu zaawansowanych technik i materiałów, przy czym każdy etap odbudowy był starannie planowany i realizowany, mając na celu osiągnięcie optymalnych rezultatów.

Podkreślamy, że każdy przypadek jest wyjątkowy, a końcowy wynik zależy od wielu różnorodnych czynników. Dlatego nie można oczekiwać, że efekt leczenia będzie taki sam dla wszystkich.

Call Now Button